25 Jaar Waterpop ( MINT )

25 Jaar Waterpop ( MINT )

€ 7,50

Vrijgesteld van btw plus verzending
Op voorraad
Levertijd: 2 dag(en)

Beschrijving

25 Years Waterpop


When a festival has existed for more than a generation, we can rightly speak of a cultural phenomenon. And a cultural phenomenon should be described, so that our posterity does not depend on the vague or distorted memories of an elderly festival visitor. Even in 2002 it appears to be difficult to uncover the correct facts about the early years of Waterpop. Had we waited longer, many things worth knowing would have been lost. That is one of the two reasons for putting together '25 years of Waterpop'.


By the way, we do not pretend to have written a complete chronicle of a quarter of a century of Waterpop festivals. We did try to show what the Waterpop phenomenon entails.

And that brings us to the other reason for '25 years of Waterpop'. Research has shown that more than a third of the Waterpop visitors attends the festival ten times or more. Those are thousands of people who have a warm heart for the Waterpop festival. We believe we will please many of them with this release.

Some people like to read, others prefer to watch pictures. Just like Waterpop itself, this book also offers something for everyone. You can choose from a text or a cartoon, each of which evokes memories, answers questions or produces a slight sense of pride in its own way.


Product details

  • Format Hardcover | 52 pages
  • Dimensions : 17,3 x 24,5cm | 210g
  • Publication Date : 2002
  • Publisher : PlantijnCasparie
  • Publication Country : The Netherlands
  • Language : Dutch
  • Illustrations Note : Colour Illustrations
  • ISBN : 909016036-1
  • Condition : MIINT


25 Jaar Waterpop


Wanneer een festival meer dan een generatie lang bestaat, mogen we met recht spreken van een cultureel fenomeen. En een cultureel fenomeen behoort beschreven te zijn, zodat ons nageslacht niet afhankelijk is van vage of vertekende herinneringen van een hoogbejaarde festivalbezoeker. Het blijkt zelfs anno 2002 al moeilijk om de juiste feiten over de beginjaren van Waterpop boven tafel te krijgen. Hadden we langer gewacht, dan waren vele wetenswaardigheden verloren gegaan. Dat is een van de twee redenen om ‘ 25 jaar Waterpop ‘ samen te stellen.


Overigens pretenderen we hiermee niet een volledige kroniek van een kwart eeuw Waterpopfestivals te hebben geschreven. Wel hebben we geprobeerd weer te geven wat het fenomeen Waterpop inhoudt.


En daarmee raken we aan de andere reden voor ‘ 25 jaar Waterpop ‘. Onderzoek heeft aangetoond dat meer dan een derde van de Waterpopbezoekers tien keer of vaker het festival bijwoont. Dat zijn duizenden mensen die het Waterpopfestival een warm hart toedragen. Wij gaan ervan uit dat wij velen van hen een groot plezier doen met deze uitgave.


Sommige mensen willen graag lezen, andere kijken liever plaatjes. Net als Waterpop zelf biedt ook dit boek voor elk wat wils. U kunt kiezen uit een tekst- of een beeldverhaal, dat elk op zijn eigen manier herinneringen oproept, vragen beantwoordt of een licht gevoel van trots voortbrengt.